Vi er eksperter i rådgivning ved etablering og drift af jordhotel

Hvis du har jorden, så har vi løsningen på indretningen og driften. Vi udarbejder de nødvendige ansøgninger samt risikovurderinger og tilhørende undersøgelser. Desuden udarbejder vi en manual for driften af jordhotellet.

Genanvendelse af jord

Hjælp Kommunen og erhvervslivet og gør det samtidigt til en god forretning! 

Ønsker du hjælp og rådgivning til at etablere et jordhotel med lave etablerings-og driftsomkostninger til midlertidig oplagring af uforurenet og letforurenet jord, eksempelvis uden omkostninger til fast belægning og afvanding, Så kontakt DGE Group. Telefon 70 10 34 00. Arne Kristiansen alk@dge dk eller Sven Bertelsen sub@dge dk

JORDHOTEL

DGE's koncept for etablering og drift af jordhotel er unikt og vi kan på baggrund af adskillige referencer dokumenterer, at vi er førende på området men samtidigt prisbillige. Læs mere om DGE-Group påwww.dge-group.com

Telefon: 70 10 34 00

www.dge-group.com